Zip Perde

Tüm Dünya’da, mimari amaç için üretilen profiller, genellikle 6063 alaşımlarından,vekstrüzyon yöntemi ile üretilir ve görünümlerinin bozulmaması, yıllarca korunması için anodik oksidasyon (eloksal) ile renkli veya renksiz olarak kaplanırlar.
Bu alaşımlar arasında da en yaygın kullanılanlar, birbirlerine son derece yakın kimyasal
bileşime fiziksel özelliklere sahip olan 6063 veya (AlMg0,7Si)-T5-F22 alaşımlarıdır.
RÜZGAR KONTROLÜ VE DAYANIMI
Bu ürün, kullanılan malzemenin delikli yapısı ve fermuar dişleri sayesinde alternatif ürünlere göre rüzgâra karşı çok daha dayanıklıdır. Fermuar dişleri sayesinde kumaş, ürünün yan kanallarından kurtulmaz.
ISI VE ENERJİ KONTROLÜ
Bu ürün, binayı güneş ışınlarından koruyarak iç mekân iklimini optimal düzeyde tutmak için tasarlanmıştır. Aşırı ısınmayı engelleyen yapısal güneş koruma ve perdeler, sizi yaz aylarında klima ve soğutma sistemlerini yoğun olarak kullanmaktan
kurtarır, böylelikle bütçenize önemli derecede katkıdabulunur. Kış aylarında ise içeriye giren ışığı optimum düzeyde ayarlamanızı sağlar. Seçilen kumaşın tipine bağlı olarak ısı direncini farklı derecelerde ayarlamak da mümkün olabilir.
IŞIK KONTROLÜ
Güneş ışınları, cam yüzeye temas etmeden bu perdelere temas eder. Bu nedenle güneş ışığının parlama ya da yansıma ihtimali yoktur. Bu ürünle mekân içine giren ışığın derecesi ayarlanabilir.
KYOTO PROTOCOL (ENERJİ TASARRUFU)
Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlayan ve uluslararası geçerlilikteki tek çerçeve olarak belirlenen Kyoto Protokolü’nü, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu toplam 181 ülke imzalamıştır. Belirlenen çerçevede mikro düzeyde

bireylerin, makro düzeyde ise toplumların enerji tüketimlerini azaltmaları gerekmektedir. Binaları soğutmaya çalışmak, önemli bir enerji tüketim faaliyetidir. Bu faaliyeti azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için bu ürünün kullanılmasının çok

büyük faydaları vardır. Çünkü aşırı enerji tüketiminde ortaya çıkan gazlar, sera gazlarını artırarak küresel ısınmaya yol açmaktadır.